Thông Báo Thu Phí!

Đây là hệ thống thu phí!
Các bạn có thể liên hệ Minh Minh để mua bản quyền dùng website!

Hệ Thống Thu Phí bao gồm:

- Link bất tử (2.500.000/tuần | 15 link/ngày)

- Link bất tử (3.500.000/tuần | 40 link/ngày)

- Mọi tools hỗ trợ như Share, Token, Post Wall, Manager Group (300.000/Tháng)

(Cập nhật thêm...)* Hoàn lại tiền nếu hệ thống lỗi!
(Tiền Refund = số ngày chưa dùng)

Hotline: 0919.456.992

Liên hệ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009403037531

Đăng nhập hệ thống Chick

Hệ Thống Miễn Phí!

Chuyển tới link sau để dùng free! Chỉ hỗ trợ 1 vài chức năng:

- Share

- Check Token

- Phân Loại Token

(Cập nhật thêm...)


- Free for ALL: http://free.chick.fail/